Vinç sektörü, tarihten günümüze kadar, hiç bir zaman önemini yitirmemiştir ve bundan sonra da asla yitirmeyecektir. Çünkü insanlığın ortaya çıkması ile birlikte yük kaldırma, yük indirme, yük bindirme ve yük taşıma işleri de var olmuştur. Bu varoluş tabi insanlığı bir arayışa yöneltmiş ve yönelişte vincin ilkel keşfiyle birlikte tarihteki dönemsel gelişimini tamamlayarak günümüzde ki modern halini almıştır.